This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Každá další vrstva znamená větší úroveň spolehlivosti Vaší střechy.
Vícevrstvé tašky jsou zárukou bezpečí Vašeho domova na celá desetiletí.


Spolehlivost s každou vrstvou

Unikátní 3D barva vícevrstvých tašek TechnoNICOL SHINGLAS dodává celé střeše na objemu.
3D barva
Díky velkozrnnému bazaltovému granulátu jsou pružné tašky TechnoNICOL SHINGLAS spolehlivě chráněny před mechanickým poškozením a klimatickými podmínkami.
Bazaltová vrstva
Na pružné tašky poskytujeme oficiální záruku po dobu 10 až 60 let (v závislosti na sérii).
Záruka
Více o taškách SHINGLAS

Pružné tašky TechnoNICOL SHINGLAS jsou zárukou pohodlí a bezpečí Vašeho domova!

Pružné tašky TechnoNICOL SHINGLAS zdůrazňují individualitu a architektonický styl jakékoliv budovy. Kromě toho na tašky poskytujeme záruku na dobu až 60 let (v závislosti na sérii)!

Továrny pro výrobu měkké střechy SHINGLAS jsou certifikovány dle mezinárodní normy ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky. 


To je oficiální dokument potvrzující shodu podnikových činností a služeb s přísnou normou kvality ISO. Pomocí počítačového řídicího systému se v továrně SHINGLAS kontroluje celý technologický proces a několikrát denně je kontrolována kvalita materiálu z výrobního pásu. Používáme jen ty nejlepší suroviny od hlavních evropských dodavatelů. 

Naše střešní materiály jsou vyráběny ze základu ze skleněných vláken. Rohož ze skleněných vláken je shora a i zespodu obložena tou nejlepší živicí. Horní (lícová) vrstva je vyráběna z bazaltové krupkya zespodu má vrstvu mrazuvzdorné kompozitní hmoty z bitumenového a polymerového materiálu. Pro všechny výrobky, vyvážené do zahraničí, je povinná procedura Evropské certifikace. Bitumenové tašky SHINGLAS jsou jedinými taškami v Rusku, nesoucí označení o shodě s evropskými normami.